Mert Koseoglu

Senior Engineer

30 Ağustos 2021 • ☕️ 3 min read

Translated by readers into: Türkçe

Read the originalImprove this translationView all translated posts

Yazılım geliştiren her geliştirici kendi içerisinde bir pozisyona sahiptir. Intern olarak çalışan geliştiriciler dahi kendi kendisinin Senior mühendisidir. Önemli olan karar alabilmektir.

Senior başlığı, birilerinden beklenmemelidir. Senior Engineer gibi çalışılmalı ve zamanı geldiğinde yöneticiden istenmelidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, sadece kendisine verilen işleri değil bunun yanı sıra kendisine verilen işin etrafındakileri de önemser ve buna göre uzun ve kısa vadede alınması gereken aksiyonlarlarla ilgili görüşlerini belirtir ve Roadmap’e katkıda bulunur.

Senior olarak çalışan bir mühendis, günün sonunda iyi ya da kötü bir karar almalıdır. Teoride Senior mühendisin tecrübesine dayanarak doğru kararlar alması beklenirken pratikte bu o kadar da kolay olmayabilir. Takıma, ürüne ve sürece göre her zaman en uygun ve doğru çözümler ve de bunun yanı sıra en doğru kararlar alınamayabilir. Bu gibi durumlarda Senior mühendis bu kararın sorumluluğunu alabilmelidir. Araştırma içerisinde olmalıdır, bilginin derinliğininden ziyade konunun genişliğini de önemsemelidir. Yanlış ya da şüphe uyandıran durumlarda diken üzerinde olmalı ve sorunu fark ettiği anda kararını değiştirebilmelidir. Hiçbir zaman sabit fikirli olmamalı, her zaman takımla paylaşım içinde olmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, yalnızca kod yazmanın bir değer üretmediğini yakından tecrübe etmiş olmalıdır. Testi yazılmayan, dökümanı tutulmayan ve Git geçmişinin önemi baz alınmadan yazılan hiçbir kod satırının uzun vadede şirket ve takım için bir yatırım olmadığını bilmelidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, ürünün ihtiyaçlarını ve şirketin gereksinimlerini göz önününde bulundurarak geliştirme yapmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, takımının dinamiklerini iyi takip etmeli ve takım içerisinde sorunlar olduğunu sezdiğinde süreci çözüme götürebilecek bir lider ile iletişime geçmekle görevlidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, üzerinde çalıştığı kod alanı ile ilgili tüm ayrıntılara hakim olmalıdır. Uzun ve kısa vadede düzeltilmesi gereken noktaları görebilmeli ve toplantılarda bunlarla ilgili olası çözümleri sunabilmelidir. Yeni özelliklerde, bu sorunların geliştirme sürecini bloklayacağını öngörebilmeli Takım Lideri ile bunu paylaşmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, geliştirdiği özelliklerle ilgili ya da karmaşık akışlarla ilgili döküman yazma insiyatifini almalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, ürünün geliştirilmesinde süreci otomatikleştiren akışlara hakim olmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, kod standartlarını gözetmeli ve bunlarla ilgili kuralları belirlemek adına takımla daima iletişimde olmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, yanında çalışan Junior mühendislere iyi bir mentörlük sağlamalıdır. Takım arkadaşlarının eksikliklerini fark edebilmeli ve gerektiği noktada destek olmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, hiçbir zaman hiçbir konuda tam olarak yeterli olamayacağının farkında olmalı ve kendini geliştirmenin bu işin bir parçası olduğunu kabullenmelidir. Her şeyi bilemeyeceğinin ve her zaman kendisinden daha iyilerinin olduğunun farkında olmalıdır. Yazılım, devam eden bir sürecin ana başlığıdır. Bunu geliştirmek ise biz mühendislerin işidir. Bu devam eden süreçte ise her gün yenilenen bilgilere ve gelişen pratiklere hakim olunamayacağını takımın öneminin bu konularda ne derece önemli olduğunu bilmelidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, işe alım süreçlerinde kendi takımı ile ilgili konularda takım liderine yardımcı olmalıdır. Takımının ihtiyaçları ve eksiklikleri ile ilgili katkıda bulunmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, iletişime açık olmalıdır. Net ve yumuşak bir iletişim kullanmalıdır. Takım lideri ile düzenli olarak iletişimde olmalı, yaptıkları ile ilgili gerektiğinde iş raporunu sunabilmelidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, gerektiğinde takımın sorumluluğunu alabilmelidir. Takım arkadaşının eksiklerini kapatmalı, desteklemeli ve takımı yükseltmek için çabalamalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, bu pozisyonun yalnızca teknik bilgi değil daha çok yazılım geliştirme süreçleri ve ürünü sahiplenme ile ilgili genel konulara hakim olunması ile ilgili olduğunu bilmelidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, diğer takımların daha verimli ilerleyebilmesini önemseyerek iş yapmalıdır. Amaç, bir olarak ilerlemektir ve yapılan işin amacı, ihtiyaç duyulan parçaların birleştirilmesidir.

Senior olarak çalışan bir mühendis, teknik geçmişi olmayan takım arkadaşları ile iletişim kurarken çok daha dikkatli olmalıdır. Takım arkadaşlarını olabildiğince sürece dahil etmeli ve ortak bir dilde anlaşmaya çalışmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, toplantıların öneminin farkındadır. Notlar almalı, takip etmeli, takipçisi olmalı, aksiyon almalı ve sonucu paylaşmalıdır.

Senior olarak çalışan bir mühendis, takım arkadaşlarının koşulsuz güvenini kazanabilmelidir. Ona verilen bir işin iyi ya da kötü teslim edileceğini garanti etmelidir.